Showing all 7 results

Nấm ăn - Nấm dược liệu

Đông Trùng Hạ Thảo Khô

2.000.000 Mua hàng

Nấm ăn - Nấm dược liệu

Đông Trùng Hạ Thảo Tươi

250.000 Mua hàng

Nấm ăn - Nấm dược liệu

Linh Chi Tươi

400.000 Mua hàng

Nấm ăn - Nấm dược liệu

Nấm Bào Ngư Xám

60.000 Mua hàng

Nấm ăn - Nấm dược liệu

Nấm Bào Ngư Xám

60.000 Mua hàng

Nấm ăn - Nấm dược liệu

Nấm Linh Chi Đỏ Khô

1.000.000 Mua hàng

Nấm ăn - Nấm dược liệu

Nấm Mối

300.000 Mua hàng
0788 280 790